Telefon 22 759 61 04, +48 505 172 340

poczta Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jakie rodzaje gruntu nadają się pod przewierty?

Przygotowanie niezbędnej infrastruktury podziemnej wymaga zastosowania odpowiednich technologii. W sytuacjach, gdy klasyczne metody będą nieopłacalne, uciążliwe lub niemożliwe do zastosowania, wybierana jest jedna z technik bezwykopowych. W grę mogą w zależności od sytuacji wchodzić typowe przeciski albo przewierty horyzontalne. Szczególnie istotne przy prowadzeniu robót tego rodzaju będzie jednak rozpoznanie geologiczne podłoża. Przekonajmy się, jak jest ono wykonywane i sprawdźmy, dlaczego ma znaczenie.

Rozpoznanie geologiczne gruntu a przewierty

Metody bezwykopowe w tym przewierty sterowane mogą być prowadzone na większości gruntów. Teren, na jakim ma być wykonany przewiert, powinien jednak zostać dobrze rozpoznany pod względem swej budowy geologicznej. Celem prowadzonych badań będzie określenie charakterystyki podłoża, rozkładu poszczególnych warstw oraz ocena ich podatności na prowadzenie wierceń, a także związanych z nimi ryzyk geologicznych. W tym celu wykonuje się zwykle otwory geotechniczne o odpowiedniej głębokości, średnicy i zagęszczeniu, z których pobierane są próbki poddawane analizie.

Dlaczego dokładne badania geologiczne mają znaczenie?

Charakterystyka gruntu na znaczenie dla optymalnego doboru promienia krzywizny oraz wymogów co do parametrów rurociągu, przede wszystkim jego średnicy i wymaganej przy niej grubości ścianek. Cechy podłoża wpływają też na rodzaj stosowanej płuczki oraz powstające w czasie pracy naprężenia. W niekorzystnych warunkach geologicznych – m.in. przy występowaniu ryzyka napotkania głazów narzutowych, rumoszu, żwiru bądź większych nagromadzeń kamieniu, a także wówczas, gdy stwierdzona zostanie obecność warstw aktywnych, takich jak iły, iłowce czy gliny zasilone – niezbędne może się okazać dostosowanie planowanej trajektorii lub zastosowanie specjalnych rozwiązań inżynieryjnych.